Föreläsare

Den 30:e nordiska specialpedagogiska konferensen arrangerad av Nordiska förbundet för specialpedagogik, NFSP

 

Douglas Fuchs och Lynn Fuchs är båda Nicholas Hobbs-professorer i specialpedagogik och mänsklig utveckling vid Vanderbilt University. De har lett forskningsprogram om bedömningsmetoder för att förbättra undervisningsplanering och om undervisningsmetoder för att förbättra läs- och matematikresultat för elever med risk för inlärningssvårigheter och med identifierade inlärningssvårigheter. Lärare över hela landet tillämpar deras metoder vid undervisning i läsning och matematik. Programmet omfattar Peer-Assisted Learning-strategier och läroplansbaserad mätning, samt en mängd små handledningsgrupper i läsning och matematik. De två forskarna har var för sig publicerat mer än 350 empiriska studier i peer-recension tidskrifter; båda hör till de mest citerade inom samhällsvetenskap och fått en mängd utmärkelser för sina forskningsprestationer, som har förbättrat läs- och matematikresultaten hos barn med och utan inlärningssvårigheter.


Anna- Lind Pétursdóttir är docent i psykologi, specialpedagogik och beteendeanalys vid pedagogiska fakulteten vid Islands universitet. Hennes forskning gäller behandlingsmetoder för barn med kognitiv funktionsnedsättning, inlärningssvårigheter eller beteendeproblem. Hon undervisar även lärare och handledare att använda dessa metoder.

 

Dr. Marcy Stein är professor vid University of Washington Tacoma och en av grundarna av dess pedagogikprogram. Hon har rikligt md publikationer både i specialundervisning och allmänpedagogik gällande läs- och matematikundervisning, läroplansanalys och läroboksbearbetning. År 2006 fick hon UWT Distinguished Scholarship Award.                                                                           

Dr. Ilene Schwartz är professor i specialpedagogik vid University of Washington och leder Norris och Dorothy Haring Centrum för forskning och utbildning i pedagogik vid UW

                                                                                    

Marjatta Takala verkar som professor i specialpedagogik vid Uleåborgs universitet, Finland, och som gästprofessor vid Umeå och Örebro Universitet. Hon är docent vid Helsingfors universitet. Hennes forskningsintressen är kommunikation, hörselskador, dyslexi, inklusion och nordisk specialpedagogik.

 

Sigríður Ólafsdóttir: PhD i utbildningsteori. Hon undervisade i isländska som andraspråk på en grundskola i Reykjavík 2000-2006 och förestår nu ämnet Tvåspråkighet och läsfärdigheter vid Islands universitet.

                                                             

Freyja Birgisdóttir är docent vid Islands universitet. Hennes forskningsintressen gäller utvecklingen av språk och läskunnighet och hur dessa färdigheter förhåller sig till andra aspekter av utveckling, såsom självreglering                                                                             

Steinunn Torfadóttir är biträdande professor vid Islands universitet. Hennes forskning fokuserar på lässvårigheter och läsundervisning. Hon har arbetat som läskonsult och speciallärare och har lång erfarenhet av arbete som lärare med elever med särskilda svårigheter på grund- och gymnasieskolnivå.  

Edda Óskarsdóttir  är doktorand och lärarassistent vid Islands universitet, avdelningen för utbildning. Hennes forskningsintresse gäller inkluderande praktiker, interkulturalism och specialundervisning i matematik. Hon har erfarenhet som speciallärare och koordinator för undervisning av elever i behov av särskilt stöd.                                                                  

Dr Kristin Björnsdottir är docent i funktionshinderforskning och leder ett arbetsdiplomprogram för personer med kognitiv funktionsnedsättning vid Islands universitet. Kristin har erfarenhet av en mängd olika arbeten med barn och ungdomar med funktionshinder, bland annat inom grundskolan och vid fritidsaktiviteter. Sedan 2003 har hon arbetat inom forskning och undervisning vid Islands universitet.                                                                                                                                                            

 

Gudrun Bjorg Ragnarsdottir är specialpedagog vid Hlidarskolan i Reykjavik och Ph.d. kandidat vid Islands universitet. Hennes forskning behandlar effekten av tidigt stöd för barn med inlärningssvårigheter: Hurudan självbild har barnen, tror de på sina egna färdigheter och trivs de i skolan? Forskningen baseras på barnens och föräldrarnas evalueringar kring dessa frågor.                                                                                                                             

 

Margrét Birna Þórarinsdóttir är psykolog (Cand.Psych) och verkställande chef för psykologisk tjänst för barn, den enda specialiserade tjänsten för barn och familjer i Island. Margrét har arbetat med familjer med barn som har svårt att gå i skolan på grund av ångest och andra känslomässiga svårigheter.        

 

Dröfn Rafnsdóttir är projektledare och rådgivare inom undervisningsområdet för barn och unga i Reykjavik.  Hon är specialist på språk- och läsfärdighet och fungerar som konsult för skolorna och planerar pedagogisk utveckling.                                                                                                                                                       

 

 

Danmark

Finland

färöarna

Island

Norge

Sverige

kynatetusivuoikea